Hvordan foregår det

Hvordan foregår en session?

 

At være i hypnose - hypnosebehandlingen

 

Efter en indledende samtale, hvor jeg spørger ind til dine oplevelse af problemet, og "kontrakten" om formålet med hypnose sessionen indgås, ligger du i en behagelig stol med lukkede øjne og lytter til min stemme. På den måde får du hjælp til at slappe af og samtidigt skærpe dine indre sanser. Efter et stykke tid befinder du dig på et dybere niveau i din bevidsthed - trancetilstanden.

Når du er "hypnotiseret", er du vågen, opmærksom, fokuseret og afslappet på samme tid.

Tilstanden kan både virke lidt drømmeagtig og meget virkelig, idet du kan se, mærke, fornemme situationer og følelser. Under behandlingen vil jeg komme med en række forslag (suggestioner) til, hvad du skal forestille dig (relevante situationer og følelser). Jeg vil måske også stille dig nogle meget enkle spørgsmål, som du vil kunne besvare, hvis du ønsker det. Formålet er bl.a. at finde frem til den evt. situation i fortiden (regression), der måske har udløst dit problem. Eller fortæller dit ubevidste sind, at nu er det på tide at skabe nye mønstre – for de gamle er uønskede.

Bagefter er du dejligt afslappet, og du kan stille spørgsmål om det, du har oplevet og lært. Jeg vil muligvis spørge til, hvad der virkede og hvordan – så jeg kan tilrettelægge terapien derefter til næste gang.

Kontakt :

Camila Rievers Søgaard:

30 23 13 30

urtelydhypnose@gmail.com

Lidt historie om hypnoterapi

 

Hypnosen som begreb har været kendt siden midten af 1800-tallet og har gennem tiden været kaldet "magnetisering", "mesmerisering" eller blot "trance". Den hypnotiske trancetilstand blev i første omgang anvendt til "scenehypnose", hvor den i sin første form blev anvendt som underholdning på markedspladser, i teatre o.lign. (f.eks. Charles Lafontaines "magnetisering" af dyr).

Som behandlingsform startede hypnoterapien på samme tid sin udvikling fra "neuro-hypnose", hvor James Braid beskrev hypnosen som "monoideisme", dvs. mental koncentration/fiksering omkring én idé/tanke.

Hypnose har siden begyndelsen af 1900-tallet været anvendt til behandling af krigstraumer, og siden blev hypnose anvendt til anæstesi i feltlazaretterne under 2. verdenskrig for at spare på den dyrebare opium. I dag anvendes hypnose til tider, ofte i kombination med lokalbedøvelse, til mindre operationer, f.eks. i Belgien og Frankrig.

Her i landet har man allerede fra 1970'erne forsøgt sig med hypnose på tandlægehøjskoler og -klinikker til en kombination af angstreduktion og smertebehandling. Siden har også psykiatrien anvendt hypnose, og i 1999 blev Dansk selskab for Klinisk Hypnose stiftet som et tværfagligt forsknings- og uddannelsessamarbejde mellem bl.a. læger, psykologer, tandlæger og jordemødre.

Angående behandling af kroniske smerter begynder forskningen i disse år for alvor at vise resultater, og stadig mere udbredt bliver hypnosen som hjælp til fødende kvinder. Særligt på Herlev Sygehus og Skejby Sygehus har man tilbudt denne teknik siden 1990'erne med henblik på, at reducere både angst og smerter. Selvhypnose anvendes her til forstærkning af behandlingen, så den gravide har mulighed for at forberede sig bedst muligt med positive "billeder" af den forestående fødsel.

Fra Helsebladet Naturli

Urtelyd

Kronprinsensvej 2

2000 frederiksberg

Camila Rievers Søgaard

Keld Søgaard

Copyright @ All rights reserved