Hypnose

Hvad er hypnose?

 

Hypnose en mental 'fokuseringstilstand', som har fællestræk med fx mindfullness, dagdrømme og fordybelse. I den dags bevidste tilstand, opleves og bearbejdes mange forskellige stimuli og sansninger samtidigt.

I den hypnotiske trancetilstand fokuseres opmærksomheden på kun én ting, og omgivelserne træder i baggrunden.

 

Set i en behandlingsmæssig sammenhæng kan hypnotiske trancetilstande bruges til at afhjælpe en række fysiske og psykiske problemer. Hypnose kan fx være en hjælp til at reducere smerter, mindske muskelspændinger, angst, nervøsitet, stress, depression og uhensigtsmæssige vaner som rygning.

 

Få indblik i, hvad der karakteriserer den hypnotiske tilstand, og hvad man kan opnå gennem den, og hør om nogle af de sammenhænge, hvor hypnose kan gøre en forskel.

Du har kun det ene liv – som dig!

 

Du fortjener at finde dit fulde potentiale.

 

En stress-ramt klient skriver:

Selve hypnosen varede i mit tilfælde cirka en halv time og var til min overraskelse en rar og afslappende oplevelse. Jeg følte med det samme en stærk indvirkning, og efterfølgende kunne jeg mærke, at mine ellers altid allesteds nærværende tanker var væk. Jeg havde ro i kroppen og ro i hovedet. Det var meget længe siden jeg har følt mig så afslappet. Efter gentagne sesioner fik jeg det mærkbart bedre.

 

 

Kontakt :

Camila Rievers Søgaard:

30 23 13 30

urtelydhypnose@gmail.com

Lidt historie om hypnoterapi

 

Hypnosen som begreb har været kendt siden midten af 1800-tallet og har gennem tiden været kaldet "magnetisering", "mesmerisering" eller blot "trance". Den hypnotiske trancetilstand blev i første omgang anvendt til "scenehypnose", hvor den i sin første form blev anvendt som underholdning på markedspladser, i teatre o.lign. (f.eks. Charles Lafontaines "magnetisering" af dyr).

Som behandlingsform startede hypnoterapien på samme tid sin udvikling fra "neuro-hypnose", hvor James Braid beskrev hypnosen som "monoideisme", dvs. mental koncentration/fiksering omkring én idé/tanke.

Hypnose har siden begyndelsen af 1900-tallet været anvendt til behandling af krigstraumer, og siden blev hypnose anvendt til anæstesi i feltlazaretterne under 2. verdenskrig for at spare på den dyrebare opium. I dag anvendes hypnose til tider, ofte i kombination med lokalbedøvelse, til mindre operationer, f.eks. i Belgien og Frankrig.

Her i landet har man allerede fra 1970'erne forsøgt sig med hypnose på tandlægehøjskoler og -klinikker til en kombination af angstreduktion og smertebehandling. Siden har også psykiatrien anvendt hypnose, og i 1999 blev Dansk selskab for Klinisk Hypnose stiftet som et tværfagligt forsknings- og uddannelsessamarbejde mellem bl.a. læger, psykologer, tandlæger og jordemødre.

Angående behandling af kroniske smerter begynder forskningen i disse år for alvor at vise resultater, og stadig mere udbredt bliver hypnosen som hjælp til fødende kvinder. Særligt på Herlev Sygehus og Skejby Sygehus har man tilbudt denne teknik siden 1990'erne med henblik på, at reducere både angst og smerter. Selvhypnose anvendes her til forstærkning af behandlingen, så den gravide har mulighed for at forberede sig bedst muligt med positive "billeder" af den forestående fødsel.

Fra Helsebladet Naturli

 

Urtelyd

Kronprinsensvej 2

2000 frederiksberg

Camila Rievers Søgaard

Keld Søgaard

Copyright @ All rights reserved