Hjertets intelligens

Hjertets intelligens

 

Forskere har fundet ud af, at vores hjertet besidder intelligente celler.

Når vi er i vores almindelige bevidsthedstilstand har vi kun sporadisk kontakt med hjertecenteret.

Gennem mindfulness og meditation kan vi blive bedre til at være fokuseret i hjertebevidstheden.

Det giver en hel anden bevidsthedskvalitet, som også kaldes den 9. intelligens eller den eksistentielle intelligens - i følge Howard Gardner.

Med udgangspunkt i hjertet tænker vi helhedsløsninger eller holistiske løsninger, som ikke kun er begrænset til ens eget bedste, men som styrker menneskehedens bedste. Vi kan sige, at vi handler med udgangspunkt i selvet eller sjælen og forbinder os med kosmos - i modsætning til en bevidsthed fokuseret i egoet og begrænset til ens egen personlighed.

 

Hvis du vil inspireres af spirituelle tanker om dette, er der længere nede på siden nogle tekster og henvisninger til bøger og websider.

 

Fakta:

Videnskaben skelner mellem flere forskellige hjernesvingningsfrekvenser.

 

Gamma: ca. 40-100 hz.

Vågen. Højere bevidsthed.

 

Beta: Ca. 25 -14 hz. Almindelig bevidsthedstilstand i aktivitet. På arbejde osv. og i daglige gøremål.

 

Alpha: Ca. 14 til 7 hz.

Naturlig afslappet tilstand.

 

Theta: Ca. 7 til 4 hz.

Meditativ tilstand.

 

Delta: Ca. 4-2 hz.

Dyb søvn, dyb meditation eller bevidstløshed.

 

Mere udførlig beskrivelse findes her:

 

 

 

Udrag fra bogen "Hjerte og Solarplexus"

af Jes Dietrich.

“Udviklingsmæssigt set befinder vi mennesker os i en fase hvor vi konfronteres med to så forskellige ‘energier’ og ‘impulser’ som dem Solar plexus og Hjertet står for. Bevidsthedsmæssigt befinder de fleste mennesker sig mere eller mindre der, hvor sammenstødet finder sted mellem disse to typer af impulser og udsættes derfor for konsekvensen af dette sammenstød.

Dette udmønter sig i en situation hvor mange mennesker oplever en ny higen og på samme tid en modstand mod at udleve den.

Som mennesker er vi for alvor ved at træde ind i en fase, hvor vi bevidsthedsmæssigt skal løftes op over vores eget ego og derved udvide vores aktuelle bevidsthed ud over dette ego.

For at hjælpe os i denne udvikling påvirkes vi med nye energier, der blandt andet vil virke som katalysatorer for den udrensningsproces, der skal afstedkomme, at det lavere ego slipper sit tag i os.

Det er derfor en tid for udrensning og integrering, en tid hvor Solar plexus energier og Hjerte energier kæmper side om side, og hvor vi som væsner må forsøge at integrere begge energier i os på bedst mulige måde.

Dette er uden tvivl vor tids store udfordring!

 

 

 

 

Udrag af artikel skrevet af webmasteren

-Keld Søgaard -om lyd og bevidsthed.

Hjertets intelligens

Ved åbningen til hjertet åbner vi også for en højere grad af intuition. Udviklingen fra solar plexus til hjertecenteret betyder at vores bevidsthed hæves fra personlighedens egofiksering til selvets

helheds og holistiske orienteret hjertebevidsthed. Derved får vi en langt mere helhedsorienteret bevidsthed, hvor intelligens ikke kun er udtryk for hjernens aktivitet, men også følelser, intuition

og hjerte - også kaldet hjertets intelligens eller d. 9. Intelligens ifølge Howard Gardner.

Læs hele artiklen her:

Den materialistiske videnskab er et produkt af intelligens, mens den kosmiske videnskab er et produkt af intellektualiseret følelse og intuition.

Martinus (Livets Bog 7, stk. 2660)

 

Urtelyd

Kronprinsensvej 2

2000 frederiksberg

Camila Rievers Søgaard

Keld Søgaard

Copyright @ All rights reserved