Mindfulness

Mindfulness

 

Mindfulness er træning i nærvær ved at have fuld opmærksomhed på kroppen, følelserne og de sindsstemninger, man lige nu har med sig. En træning i at være tilstede med alle sanser vågne.

Det handler ikke om at ignorere følelser og tanker, men om at observere dem og på den måde kunne betragte og forstå, hvad der driver en og hvilke følelser og tankemønstre, man går rundt med.

Mindfulness og meditation hjælper med til at genskabe kontakten med kroppen, følelserne og sanserne og komme ud af tankemylderet, som ofte forhindrer os i at mærke os selv.

Mindfulness og medtitation giver mulighed for at komme i bedre kontakt med sit hjerte.

 

Læs mere under her

Kontakt:

Keld Søgaard keldsoegaard2@gmail.com

28 74 03 87

Mindfulness

Ved at træne nærvær gennem forskellige meditative øvelser, kan vi blive bedre til at "koble" fra vores tanker og blive bedre fokuseret i kroppen, følelserne og sanserne. Vi afbalancerer på den måde sindet, så det ikke "tyraniserer" os med gentagne tankemønstre, som mange gange er ufrugtbare og forhindrer os i en dybere kontakt med vores indre.

Sindet og tankerne er et nødvendigt redskab for os, men hvis det er tankerne som styrer os og ikke omvendt, så bringer det os ud af balance. I vores fortravlede verden, hvor fokus ofte er på at skulle præstere, være effektive og rationelle, vil energien ofte være meget i hovedet dvs. i vores mentale legeme.

Vi mister kontakten til kroppen og vores følelser og vi kan derfor havde svært ved at være tilstede i nuet.

Vores følelser er ofte præget af ubevidste møsntre, som vi har fået grundlagt i et tidligere stadie af vores liv. Hvis vi "ubevidst" lader følelserne råde, gentager vi ofte møstre som ikke længere er hensigtsmæssige for os.

Mindfulness og meditation kan træne vores evne til at blive opmærksom på disse møsnstre og derved blive bedre til at ændre dem og være tilstede i nuet.

 

 

Hvorfor vælge mindfulness hos Urtelyd?

 

Jeg har mange års erfaring med meditation og mindfulnes og bruger lydhealing/toning (intuitiv lydhealing) trommer og lydmedition som hjælpemidler til at komme dybere ned i bevidstheden og til at få bedre kontakt med hjertet.

Mindfulnessøvelser kombineret med lydhealing og intuitiv sang/musik har erfaringsmæssigt styrket kontakten med vores indre og følelsen af en stærk tilstedeværelse i nuet.

Hjertets intelligens

 

Hjertets intelligens er en bevidsthedstilstand, hvor vi er fokuseret i hjertet. De fleste mennesker er oftest fokuseret i tankesindet, også kaldet det mentale legeme eller i emotionerne.

Vi analyserer tingene og vi tænker os frem til en rationel løsning - eller hvis vi er for meget i vores følelseslegeme, vil vores handlinger og tanker være meget emotionelle - dvs. følelsesladede.

 

Med hjertets intelligens fokuserer vi i hjertet og tænker og handler med udgangspunkt herfra.

Det giver en hel anden bevidsthedskvalitet, som også kaldes den 9. intelligens eller den eksistentielle intelligens - i følge Howard Gardner.

Med udgangspunkt i hjertet tænker vi helhedsløsninger eller holistiske løsninger, som ikke kun er begrænset til ens eget bedste, men som styrker menneskehedens bedste. Vi kan sige, at vi handler med udgangspunkt i selvet eller sjælen og forbinder os med kosmos - i modsætning til en bevidsthed fokuseret i egoet og begrænset til ens egen personlighed.

Hvad kan mindfulness gøre for mig?

 

 

  • Mere ro i tankerne
  • Bedre koncentration
  • Bedre kontakt med følelserne
  • Bedre kontakt med hjertet
  • Mere glæde i livet

Urtelyd

Kronprinsensvej 2

2000 frederiksberg

Camila Rievers Søgaard

Keld Søgaard

Copyright @ All rights reserved